Betalingen en declaraties

Onze tandartsen zijn specialisten op het gebied van tandheelkunde en tandzorg. Daar besteden wij dan ook het liefst onze tijd aan. Een deel van de financiële administratie, het factureren en innen van declaraties, doet Infomedics daarom voor ons. Dit betekent dat u de rekeningen van Infomedics ontvangt en niet van onze tandartspraktijk. Infomedics verstuurt en int onze rekeningen. Dit scheelt ons niet alleen werk, maar het scheelt u ook. Als wij namelijk al uw gegevens hebben: uw naam, adres, Burgerservicenummer (BSN), polisnummer, naam en de UZOVI-code van uw zorgverzekeraar, dan kan Infomedics de rekening rechtstreeks indienen bij uw zorgverzekeraar. Dit is handig, want u hoeft dan niet meer zelf de rekening te declareren. U ontvangt alleen een eventuele (rest)nota voor de kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden of voor het deel van de rekening dat niet vergoed wordt. Infomedics heeft overeenkomsten met bijna alle zorgverzekeraars. Als uw verzekeraar niet is aangesloten bij Infomedics of als u geen (aanvullende) verzekering heeft, kunnen we niet voor u declareren. U kunt de rekening voor uw behandeling dan bij ons contant of met pin betalen. Heeft u vragen over een rekening die u via Infomedics heeft ontvangen, dan kunt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur bellen met 036 2031 900 (lokaal tarief).